Komin-Wiki

Svislé vedení

Zatímco spojovací vedení (kouřovod) označuje vodorovnou část spalinového vedení, svislé vedení je vertikální částí spalinového systému. Používá se pro bezpečný odvod výfukových plynů z budovy do volného prostoru.

Máte otázky, doplnění nebo návrhy?
Pak se těšíme na vaši zprávu prostřednictvím kontaktního formuláře.

Kontaktní formulář zde