Komin-Wiki

Implozní pojistný ventil | Joukowského klapka

Spaliny, proudící potrubím mají svou hybnou energii. Je-li okamžitým vypnutím hořáku (např. při výpadku proudu) nebo z jiných příčin náhle přerušen proud (přívod) horkých spalin, zbývající spaliny pokračují v pohybu spalinovým systémem a za nimi roste podtlak ve spalinovodu. Zejména u velkých spalinových systémů (kombinace délky a průměru) může tato situace vést k deformaci, až k neopravitelnému zničení.

Těmto situacím může být zabráněno instalací implozní klapky. Ta se automaticky otevře při překročení určitého podtlaku v potrubí a okamžitě umožní dodatečné proudění vnějšího vzduchu. Tím dojde k vyrovnání tlaku přes odlehčující klapku, která zůstává v normálních podmínkách uzavřená.

Více informací naleznete zde:

Máte otázky, doplnění nebo návrhy?
Pak se těšíme na vaši zprávu prostřednictvím kontaktního formuláře.

Kontaktní formulář zde