Komin-Wiki

Palivo

Palivo je chemická látka, jejíž energie může být přeměněna spalováním na použitelnou energii.

Paliva se rozlišujeme pevná, kapalná a plynná. Do kategorie pevných paliv patří například dřevo a uhlí. Topný olej a alkoholy patří do kapalného paliva a zemní plyn, bioplyn a kapalný plyn řadíme k plynným palivům. V závislosti na palivu musí být splněny různé požadavky zařízení pro odtah spalin.

Paliva rozdělujeme také na fosilní a obnovitelné. Přestože obnovitelné materiály stále rostou a jsou dnes nekonečné (např. Dřevo / bioplyn), fosilní paliva byly vytvořeny před desetitisíci lety a dnes jsou těžební pouze jako uhlí. Fosilní paliva jsou konečná a nelze je replikovat.

Máte otázky, doplnění nebo návrhy?
Pak se těšíme na vaši zprávu prostřednictvím kontaktního formuláře.

Kontaktní formulář zde