Komin-Wiki

TIG | WIG | Svařování v ochranné atmosféře

Zkratka TIG znamená to samé jako zkratka WIG. Zkratka TIG pochází z angličtiny, znamená Tungsten Inert Gas a označuje svařování wolframovou elektrodou (wolfram = tungsten anglicky) v ochranné atmosféře inertního (INERT) plynu (GAS). Zkratka WIG pochází z němčiny a znamená Wolfram inert gas, to samé. V Americe se tato metoda svařování označuje zkratkou GTAW a znamená Gas Tungsten Arc Welding.

Svařování metodou TIG je proces spojování dvou materiálů (1946, USA) prostřednictvím oblouku, vznikající netavící elektrodou, v inertní ochranné atmosféře, zabraňující přístupu vzduchu. Roztavením obou svařovaných látek dojde po vytvrzení sváru k pevnému spojení.

V závislosti na materiálu se používá střídavý nebo stejnosměrný proud.

 

Více informací naleznete zde:

Máte otázky, doplnění nebo návrhy?
Pak se těšíme na vaši zprávu prostřednictvím kontaktního formuláře.

Kontaktní formulář zde