Komin-Wiki

Teplota spalin

Teplota spalin je teplota horkých spalovacích plynů (výfukových plynů). Závisí na palivu, typu spalování a spotřebiči. Aby se dosáhlo vysokého využití energie (účinnosti), teplota výfukových plynů by měla být co nejmenší (v závislosti na konstrukci).

Při výběru vhodného komínového systému se kromě typu spotřebiče a použitého paliva musí vzít v úvahu očekávaná teplota výfukových plynů (suchý či vlhký provoz – vysvětleno v kapitole Zařízení pro odtah spalin), aby se předešlo případným problémům s použitím špatného systému.

Aby nedošlo k usazování výfukových plynů, hlavně u vyvložkovaných komínů nebo u starších zděných komínů, je třeba zajistit, aby teplota výfukových plynů (v ústí) nebyla nižší než 60 °C, aby se minimalizovalo riziko kondenzace vlhkosti obsažené ve výfukových plynech.

Prosím nechte si vždy poradit a schválit u odborné firmy, zda Vámi zvolený systém pro odtah spalin odpovídá ke Vámi zvolenému spotřebiči.

Více informací naleznete zde:

Máte otázky, doplnění nebo návrhy?
Pak se těšíme na vaši zprávu prostřednictvím kontaktního formuláře.

Kontaktní formulář zde