Komin-Wiki

Vlhký provozní mód | Vlhký provoz

Vlhký provoz nastává, pokud je při ustáleném provozu spotřebiče teplota na vnitřním povrchu spalinovodu nižší než rosný bod spalin (teplota, kdy se ze spalin kondenzuje voda). V případě, že je ve spalinovodu plánován vlhký provoz, je nutné použít na vnitřní stěnu spalinovodu takové materiály, které jsou odolné působení kondenzátu. Vhodnými materiály může být například nerezová ocel nebo plast.

Více informací naleznete zde:

Máte otázky, doplnění nebo návrhy?
Pak se těšíme na vaši zprávu prostřednictvím kontaktního formuláře.

Kontaktní formulář zde