Komin-Wiki

Regulátor tahu | Stabilizátor tahu

Regulátory tahu slouží ke snížení přiliš vysokého tahu ve spalinových systémech.

Kovový výrobek je zabudován ve zděném komínu nebo spalinovém systému a je vybaveno pohyblivou klapkou. Tato pohyblivá klapka může být mechanická, nebo motorem ovládána. V případě příliš velkého tahu v komíně, který např. negativně ovlivňuje spotřebu paliva, se otevírá pohyblivá klapka regulátoru tahu a přivádí do vedení spalin sekundární vzduch.

Teprve po dosažení optimálního tahu se klapka opět uzavře. Tato optimální hodnota je nastavitelná a slouží jako výchozí hodnota. Větší podtlak v komíně znamená, že regulátor tahu se otevře více a v důsledku toho proudí do komína více vzduchu.

S regulátorem tahu ušetříte v průměru asi 4% paliva.

Při opačném požadavku na zvýšení tahu je nutné komín navýšit.

 

Více informací naleznete zde:

Máte otázky, doplnění nebo návrhy?
Pak se těšíme na vaši zprávu prostřednictvím kontaktního formuláře.

Kontaktní formulář zde