Komin-Wiki

Koncentrický spalinový systém | LAS komín| Vzducho-spalinový systém

Se vzducho-spalinovým systémem (zkratka LAS) jsou spotřebiče provozovány nezávisle na vzduchu v místnostech. Vnitřní roura je určena k odvodu spalin, zatímco mezikruží, prostor mezi vnitřní a venkovní rourou, slouží k přisávání spalovacího vzduchu. Spalinový systém LAS je možné použít i při sanaci stávajících zděných komínů.

 U zděných komínů je možné vložit pouze jednu trubku a vzduchová mezera, která vznikne se může využít pro přisávání vzduchu (předpokladem je, že je vnitřní povrch zděného komína v odpovídajícím stavu, aby nedošlo ke znečištění přívodního vzduchu, které může vést k poruchám ve spotřebiči).

Máte otázky, doplnění nebo návrhy?
Pak se těšíme na vaši zprávu prostřednictvím kontaktního formuláře.

Kontaktní formulář zde