Komin-Wiki

Schválení odtahu spalin do provozu | revizní zpráva | "REVIZE"

Podle stavebních předpisů (každé země – či dle evropských norem) musí být topeniště, spalovací motory a kombinované teplárny a elektrárny uváděny do provozu pouze tehdy, pokud autorizovaný pracovník (v ČR – kominík) potvrdí vhodnost a bezpečnou použitelnost výfukových systémů (revizní zpráva o schválení do provozu) - je třeba vždy při novém spotřebiči ale i při výměně spotřebiče do stávající systému odtahu spalin.

Vady nebo odchylky od platných zákonů, vyhlášek a norem zjištěných při přijetí budou oznámeny majiteli – majitel poté dostane čas k odstranění závad a poté je třeba vždy zažádat znovu o kontrolu a revizi.

Více informací naleznete zde:

Máte otázky, doplnění nebo návrhy?
Pak se těšíme na vaši zprávu prostřednictvím kontaktního formuláře.

Kontaktní formulář zde