Komin-Wiki

Jeremias Abgastechnik GmbH
Opfenrieder Str. 12
DE-91717 Wassertrüdingen

Tel: +49 (0) 9832 68 68 50
Fax: +49 (0) 9832 68 68 68
E-mail: info@jeremias.de

Obvodní soud: Ansbach, HRB 1185
Místo plnění: Wassertrüdingen
Sídlo soudu: Ansbach

DIČ: DE 131940677

Jednatelé:
Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) Stefan Engelhardt
Dipl.-Betriebsw. (FH) Wolfgang Geiser
Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) Christoph Wißmüller

Jeremias CZ s.r.o.
Školní 22/6
CZ - 43401 Most Rudolice

Tel:  +420 476 701238
Fax: +420 476 704296
E-mail: info@jeremias.cz

IČO:47285915
DIČ: CZ47285915


Odpovědnost:

Obsah našich webových stránek byl sestaven s pečlivou péčí a podle našich nejlepších znalostí. Nelze však nést žádnou odpovědnost za aktuálnost, úplnost nebo přesnost kterékoliv ze stránek.

Podle § 7 odst. 1 písm. 1 TMG (Telemediengesetz - zákon o telekomunikacích v Německu podle německého práva), my jako poskytovatelé služeb odpovídáme za náš vlastní obsah na těchto stránkách v souladu s obecnými zákony. Podle paragrafů 8 až 10 TMG však my jako poskytovatelé služeb nejsme povinni sledovat externí informace poskytované nebo uchovávané na našich webových stránkách. Jakmile jsme se dozvěděli o konkrétním porušení zákona, okamžitě odstraníme daný obsah. Jakékoli ručení v této věci lze předpokládat pouze v okamžiku, kdy nám bylo porušení oznámeno.  

Odkazy:
Na našich internetových stránkách se mohou nacházet odkazy na internetové stránky třetích osob. Děje se tak pouze v rámci služeb pro návštěvníky našich internetových stránek. Obsah těchto cizích internetových stránek nemůžeme ani ovlivnit, ani kontrolovat, neztotožňujeme se s jejich obsahem a jejich užívání nedoporučujeme ani nepodporujeme. Nepřebíráme žádné ručení, ani výslovně, ani mlčky za obsahy cizích internetových stránek nebo za jejich používání.

Autorské právo
Všechna práva vyhrazena. Veškeré texty, obrázky, grafy, zvukové soubory, videa a animace, jakož i jejich umístění na našich internetových stránkách podléhá ochraně podle autorského práva a jiných zákonů na ochranu duševního vlastnictví. Obsah našich internetových stránek se nesmí kopírovat, šířit, měnit, používat nebo zpřístupňovat třetím osobám pro komerční účely. Některé naše internetové stránky obsahují kromě toho texty, obrázky a grafy, které podléhají autorskému právu třetích osob.

Licenční práva:
Duševní vlastnictví obsažené resp. nabízené na našich internetových stránkách je chráněno průmyslovými ochrannými právy, obzvláště přihláškami patentů a patenty, a autorskými právy. Našimi internetovými stránkami se ani výslovně, ani mlčky neudělují uživatelská práva, např. licence, k těmto průmyslovým ochranným právům a uživatelským právům.

Máte otázky, doplnění nebo návrhy?
Pak se těšíme na vaši zprávu prostřednictvím kontaktního formuláře.

Kontaktní formulář zde