Komin-Wiki

Proč dochází ke změně barvy u ústí mého nerezového komína?

V některých případech může dojít ke změně zabarvení na vrcholu komína z nerezové oceli. K tomu dochází zejména tehdy, když jsou horké výfukové plyny (teploty obvykle vyšší než 250°C) zaneseny vlivem větru k vnějšímu plášti. Povrchová změna barvy obvykle nemá žádný vliv na odolnost proti korozi, jde jen o kosmetickou změnu.

Oproti tomu zbarvení komína, ke kterému dochází po zahoření sazí, souvisí s velmi vysokými teplotami spalin uvnitř komína. V těchto případech dochází k vypálení příměsí nerezové oceli, ve většině případů se materiál zdegraduje na ocelový plech a proto se ve většině případů musí předpokládat, že koroze může nastat.

Jak mohu odstranit zabarvení mého komína?

Vzhledem k tomu, že zatmavení povrchu nerezového fasádního komínu je většinou jen povrchovým zbarvením, může být obvykle snadno odstraněno. Většinou lze povrch vyčistit jakýmkoli nejlepším komerčně dostupným čističem skla.

Jaké druhy dřeva jsou vhodné jako palivo?

V Německu je situace upravena Vyhláškou o malých a středních topeništích, tato vyhláška obsahuje seznam všech paliv, která lze používat v malých topeništích. Následující seznam uvádí typy dřeva povolené v domácnostech. Kromě toho musí být respektovány informace poskytnuté výrobcem zařízení o vhodných palivech.


Dřevní paliva schválená pro spalování v domácnostech jsou (§ 3 odst. 1 vyhlášky):

- grilovací dřevěné uhlí, grilovací dřevěné brikety podle DIN EN 1860 (září 2005),

- neupravené hrudkovité dřevo včetně kůry, například ve formě kulatiny, dřevní štěpky, keře a větve,

- neupravené přírodní dřevo, například ve formě pilin, hoblin, brusného prachu nebo kůry ²,

- lisy z přírodního dřeva ve formě dřevěných briket podle DIN 51731 (říjen 1996) nebo ve formě dřevěných pelet v souladu s palivově-technickými požadavky certifikačního programu DINplus "dřevěné pelety pro použití v malých spotřebičích podle DIN 51731 / HP5 " (srpen 2007), nebo jiné Dřevěné pelety z přírodního dřeva ekvivalentní kvality.


² Toto palivo smí používat pouze podniky zpracovávající dřevo, které jsou odpadem.

Co je třeba vzít v úvahu u nízkoenergetických domů?

Nízkoenergetické a pasivní domy musí splňovat zvýšené nároky na těsnost budovy, a proto je důležitý výběr vhodných topenišť a spalinových systémů.


Zde je třeba především věnovat pozornost tomu, aby byly použity systémy, které byly testovány na provoz nezávislý na vzduchu v místnosti, protože topeniště závislé na vzduchu v místnosti mohou na jedné straně vést k nechtěnému ochlazování obytného prostoru v důsledku použití vzduchu z místnosti (je nutné přivést čerstvý studený vzduch z venčí) a na druhé straně se může stát, že takový systém, kvůli neprovzdušnému plášti budovy, nefunguje, protože je přiváděno jen velmi malé množství čerstvého vzduchu a proto není zaručeno bezpečné provozování krbu.

Jaké materiály mohou být použity pro spalinový systém?

Pro spalinové systémy lze použít širokou škálu materiálů. Kromě klasických cihel pro jednoduchou konstrukci, jsou k dispozici také moderní výfukové systémy s dvěmi nebo třemi vrstvami. Ty se obvykle skládají z vnitřní trubky z nerezové oceli nebo keramiky, izolační vrstvy, která působí proti silnému ochlazení výfukových plynů a vnější plášť z nerezové oceli (klasický nerezový fasádní komín), lehčeného betonu nebo různých schválených materiálů protipožární ochrany pro lehké šachty (např. křemičitan vápenatý, vermikulit, pórobeton).

Máte otázky, doplnění nebo návrhy?
Pak se těšíme na vaši zprávu prostřednictvím kontaktního formuláře.

Kontaktní formulář zde